Loading…

Schema Wet verbetering poortwachter

Tijdens de re-integratie van een zieke werknemer moet u als werkgever de Wet verbetering poortwachter volgen. Deze wet schrijft voor dat u samen met de werknemer werkt aan een terugkeer binnen het arbeidsproces. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden bij de huidige werkgever (1e spoor) en de mogelijkheden bij een nieuwe werkgever (2e spoor). Verder zijn er een aantal verplichtingen waar u als werkgever aan moet voldoen.

Schema Wet verbetering poortwachter

Hieronder vindt u een schema met de inspanningen die moeten worden doorlopen volgens de Wet verbetering poortwachter. Blijft een werknemer arbeidsongeschikt, dan zal het UWV de inspanningen beoordelen en mogelijk een WIA-uitkering toekennen aan het einde van het 2e ziektejaar.

Binnen 6 weken
Binnen 6 weken zal de bedrijfsarts een probleemanalyse moeten opstellen. Een bedrijfsarts zal de beperkingen van de werknemer vaststellen en hier een advies bij geven.

Binnen 8 weken en uiterlijk 2 weken na het opstellen van de probleemanalyse
De werkgever en werknemer maken samen een Plan van Aanpak. Hierbij volgen ze het advies van de bedrijfsarts op. In het Plan van Aanpak wordt beschreven hoe er aan de re-integratie zal worden gewerkt.

Bijstellen probleemanalyse
Op advies van de bedrijfsarts wordt er een vervolgconsult ingepland. De bedrijfsarts zal hierbij een bijstelling van de probleemanalyse maken en advies geven.

Bijstellen Plan van Aanpak/evaluatiemomenten
Werkgever en werknemer evalueren gedurende de periode van verzuim regelmatig de voortgang. Afspraken die hierbij worden gemaakt worden vastgelegd.

Week 42 ziekmelding bij het UWV
Is een werknemer 42 weken ziek, dan moet de werknemer door de werkgever ziek worden gemeld bij het UWV.

Week 52
Is een werknemer één jaar ziek, dan moet er een eerstejaarsevaluatie zijn gemaakt. Dit doen de werkgever en werknemer gezamenlijk.

Week 88 tot week 93, WIA-aanvraag
Tussen week 88 en 93 kan de WIA-aanvraag worden verzonden naar het UWV. Hierna zal het UWV de re-integratie inspanningen beoordelen en de werknemer uitnodigen voor een gesprek. Er zal een WIA-keuring bij de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV plaatsvinden.

Arbeidsdeskundig onderzoek
Een arbeidsdeskundige kan gedurende de periode van verzuim beoordelen wat de mogelijkheden zijn binnen het 1e en 2e spoor.