Loading…

Zieke werknemer

Zieke werknemer en verzuimbegeleiding

Een zieke werknemer

Heeft u een langdurig zieke werknemer dan bent u als werkgever verplicht om samen met de werknemer aan de re-integratie te werken.

Aandachtspunten voor de werkgever:
1. U bent verplicht om een re-integratiedossier op te bouwen
2. Volg de actiepunten uit de Wet verbetering poortwachter
3. In de periode dat de werknemer ziek is, zoekt u in eerste instantie passende arbeid binnen het eigen bedrijf (1e spoor)
4. Wanneer passende arbeid binnen het eigen bedrijf niet haalbaar is, gaat u op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever (2e spoor)

 

Re-integratie zieke werknemer

Is de werknemer na 2 jaar nog ziek, dan keurt het UWV de inspanningen met als basis uw re-integratiedossier. Oordeelt het UWV dat er voldoende re-integratie inspanningen zijn geweest door werkgever en werknemer in het kader van de re-integratie, dan kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer worden ontbonden en zal het UWV mogelijk een WIA-uitkering toekennen aan de werknemer.

De stappen die worden ondernomen met de werknemer, moeten worden vastgelegd in een re-integratiedossier.

Verzuimverzekeren.nl kan de verzuimbegeleiding en de zorg voor de re-integratie van u overnemen in combinatie met een verzuimverzekering.

De begeleiding bestaat onder andere uit:
• Casemanagement gehele ziekteperiode, voeren van gesprekken, aanleveren formulieren en controle op naleving gemaakte afspraken
• Begeleiding 1e en 2e spoor
• Inzet van de bedrijfsarts en re-integratiespecialisten

Verzuimverzekeren.nl werkt hierbij met een vast aanspreekpunt en Arbo gecertificeerde artsen.

Wilt u meer informatie over de stappen die moeten worden ondernomen bij ziekte? Klik hier.

Verzuimverzekering en re-integratie

Tijdens ziekte bent u als werkgever naast de re-integratie verantwoordelijk voor de loondoorbetaling. Middels een verzuimverzekering kunt u uw onderneming tegen deze loondoorbetalingsverplichting verzekeren.

Wilt u meer informatie over een verzuimverzekering, klik hier.

Offerte verzuimverzekering met verzuimbegeleiding

Via Verzuimverzekeren.nl kunt u voor een vast bedrag per maand uw werknemers verzekeren. Hierbij nemen wij de totale begeleiding van de zieke werknemer van u over en zijn de loonkosten verzekerd. Door het formulier hiernaast in te vullen en te versturen kunt u vrijblijvend een offerte of kennismakingsgesprek aanvragen.