Loading…

Verzuimverzekering

Verzuimverzekering

loondoorbetaling bij ziekte van werknemers

Als uw werknemer door ziekte niet kan werken, dan bent u verplicht het loon door te betalen. Met een verzuimverzekering krijgt u een vergoeding voor deze loonkosten. Deze verzekering kunt u afsluiten via Verzuimverzekeren.nl. Hierbij werkt Verzuimverzekeren.nl samen met Volta Assurantiën bv en Poortwachtersloket.

 

Verzuimverzekering

Als uw werknemer door ziekte niet kan werken, dient u wettelijk 70 procent van het loon voor een periode van maximaal 2 jaar door te betalen. Als u hiervoor verzekerd bent, krijgt u een vergoeding voor deze loonkosten.

Hoe hoog is de premie?

U betaalt elk jaar een premie. De hoogte hiervan is voor elk bedrijf anders. De verzekeraar telt de jaarlonen van alle werknemers die u in dienst heeft bij elkaar op. Dit totaalbedrag vermenigvuldigt de verzekeraar met een premiepercentage. Dat is de premie die u per jaar moet betalen.

Het premiepercentage berekent de verzekeraar door te kijken naar:
• de leeftijd van uw werknemers
• het soort bedrijf dat u heeft
• hoe vaak uw werknemers door ziekte niet konden werken in de laatste jaren
• hoeveel loon u heeft doorbetaald

Wat zijn de verplichtingen van de verzekeraar?

De verzekeraar zorgt dat u zo snel mogelijk uw vergoeding ontvangt. Volta Assurantiën bv zal u als uw tussenpersoon ondersteunen. Hoe hoog de vergoeding per werknemer is, hangt af van de hoogte van het loon dat de zieke werknemer normaal krijgt en hoeveel hij tijdens zijn ziekte nog verdient.

Wanneer krijgt u een vergoeding?

U kiest zelf hoe lang de periode van het eigen risico is. In deze periode betaalt u gewoon het loon door aan de werknemer. Hiervoor krijgt u geen vergoeding. Het eigen risico gaat in op de eerste dag dat de werknemer door zijn ziekte niet kon werken. Het eigen risico geldt per ziektegeval.

Tot wanneer krijgt u een vergoeding?

U krijgt maximaal 104 weken een vergoeding per werknemer. Daarbij geldt:
• dat de vergoeding stopt als uw werknemer de eindleeftijd bereikt die op de polis staat vermeld. U spreekt de eindleeftijd af met de verzekeraar.
• als uw werknemer twee keer kort achter elkaar door ziekte niet kon werken, dan telt de verzekeraar die twee periodes van arbeidsongeschiktheid als één periode. Als uw werknemer tussendoor meer dan vier weken heeft gewerkt, telt de verzekeraar het als twee periodes.

Deze regel geldt ook voor de periode van eigen risico. U heeft bijvoorbeeld een eigen risico van twaalf weken. Uw werknemer is ziek, maar hij werkt tussendoor drie weken. Dan begint de periode van eigen risico na die drie weken niet opnieuw, maar gaat de verzekeraar uit van een aaneengesloten periode.

Volta Assurantiën bv zorgt voor een goede risicoanalyse en een scherpe premie voor de bijbehorende verzekeringen.

Andere kosten

U kunt zich bij ons verzekeren voor andere kosten die u moet doorbetalen, zoals werkgeverspremies.
Ook kunt u aanvullende afspraken uit de collectieve arbeidsovereenkomst meeverzekeren.

Re-integratie zieke werknemer

Als een werknemer ziek wordt bent u verplicht om samen met de werknemer aan de re-integratie te werken. Sluit u een verzuimverzekering af via Verzuimverzekeren.nl, dan zal Poortwachtersloket deze taak voor u uit handen nemen. Meer informatie vindt u hier.