Loading…

1e en 2e spoor

1e en 2e spoor

Bij ziekte van een werknemer is de Wet verbetering poortwachter van toepassing. Deze wet schrijft voor dat de werkgever samen met de werknemer op zoek gaat naar een duurzame terugkeer in het arbeidsproces.

1e spoor

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt, moet worden gekeken of re-integratie binnen het bedrijf van de huidige werkgever mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld in de eigen functie of een aangepaste functie. Het traject waarin deze mogelijkheden worden onderzocht, wordt het 1e spoor genoemd. De bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige zijn de aangewezen personen om aan te geven of een terugkeer binnen het bedrijf haalbaar is.

2e spoor

Indien een terugkeer (op korte) termijn niet haalbaar is kan de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige adviseren om een 2e spoortraject op te starten. Binnen het 2e spoor zullen de mogelijkheden bij een nieuwe werkgever moeten worden onderzocht met als doel het vinden van een reguliere, duurzame functie.

Het UWV zal de inspanningen binnen het 1e en 2e spoor beoordelen bij de WIA-keuring.

Verzuimverzekeren.nl

Via een verzuimverzekering bent u verzekerd van een correcte invulling van het 1e en 2e spoor. Daarnaast kunt u zich verzekeren voor o.a. doorbetaling van het loon.

Meer informatie hierover? Klik hier.